Từ 1/8: Xe chưa cấp biển có thể tham gia giao thông hoàn toàn hợp lệ ! – Làng xe

Từ 1/8: Xe chưa cấp biển có thể tham gia giao thông hoàn toàn hợp lệ !

Đây là một quy định mới có trong thông tư số 58 theo đó thì xe máy chưa biển số vẫn có thể di chuyển ngoài đường một cách hợp lệ. Điều luật này sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2020.Xe chưa cấp biển vẫn có thể tham gia giao thông

​Với điều luật này thì xe máy chưa cấp biển số nhưng muốn tham giao thông vẫn được nhưng phải hoàn thành thủ tục đăng ký tạm thời.

Vậy là chỉ cần đăng ký tạm thời, những chiếc xe 2 bánh chưa biển số sẽ được chạy ngoài đường hoàn toàn hợp pháp. Trước đó, thì bộ Công an chỉ cho các xe hơi những trường hợp: lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe tới nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ,… đăng ký tạm thời nhưng bây giờ thì nó đã được áp dụng trên xe máy.

Nhưng mà các xe đăng ký tạm thời sẽ có những giới hạn như: chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường, phạm vi hoạt động in trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Thủ tục đăng ký tạm thời

Xem thêm  [VIDEO] Truy đuổi tài xế chạy Mecedes C say sỉn,khiêu khích va chạm xe Nguyễn Sin,bác BEE...gây hỗn loạn cả đường phố quận 4 !

Hồ sơ đăng ký xe tạm thời:

Với xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

  • Giấy đăng ký xe.
  • Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

Với xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

  • Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)
  • Bản sao Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA

Với những xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển làm, thể dục, thể thao, xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức thì cần chuẩn bị: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời:

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày, đối với :

  • Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh.
  • Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức.

Thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó.

Xem thêm  'Vít ga' với tốc độ bàn thờ: Winner X lấn làn đấu đầu trực diên Container, thanh niên bỏ mạng tại chỗ !

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.