Miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông: Quy định xử phạt dành cho trường hợp nào? – Làng xe

Miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông: Quy định xử phạt dành cho trường hợp nào?

Theo luật sư, trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông đã quy định rõ trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Từ sáng ngày 15/5, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an các địa phương đã tổ chức ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông, quy định chưa nhiều người biết

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định rõ về trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông.

Sau gần một tháng ra quân thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 18.022 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Một số bạn đọc thắc mắc pháp luật hiện hành quy định như thế nào về những trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông?

Cụ thể, điều 76 và điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có thể bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngoài ra, việc xử phạt vi phạm hành chính nói chung còn được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Cụ thể, Luật này quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, đối tượng bị xử lý, thời hiệu xử lý, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt. 

Cá nhân được giảm, miễn tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Như vậy việc cá nhân vi phạm có được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông hay không là do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Theo Dân Việt