Tag: CSGT

img

Nếu người vi phạm không đưa tiền để ‘giải quyết nhanh’, CSGT lấy cớ gì mà nhận mãi lộ. Khi gặp CSGT giơ gậy vậy táp vào…

1 2 4
It is main inner container footer text
It is main inner container footer text